Rebranding

Naša spoločnosť bola pod názvom SZRB Asset Management založená 1. mája 2014. Odvtedy sme prešli značným vývojom. Založili sme efektívne fungujúcu inštitúciu, etablovali sme sa na slovenskom trhu, odfinancovali sme viacero významných investícií.

Vývoj v meniacom sa prostredí priniesol potrebu postupného rozšírenia a preskupenia niektorých našich aktivít. Po tom, čo sme činnosti v oblasti profesionálnej správy aktív vyčlenili do našej špecializovanej dcérskej spoločnosti Slovak Asset Management, názov SZRB Asset Management už nie celkom adekvátne odrážal širokú škálu aktivít celej skupiny.

Po čiastočnej reorganizácii sme sa rozhodli pristúpiť ku zmene mien našej spoločnosti a niektorých firiem v jej portfóliu tak, aby lepšie odrážali svoj mandát. Pre materskú úroveň sme vybrali ten názov, ktorý najlepšie vystihuje podstatu celej skupiny a zároveň si na trhu už vytvoril svoju značku – Slovak Investment Holding. Pod týmto názvom bola naša skupina často vnímaná aj v minulosti, a zmena mena je preto v tomto ohľade veľmi prirodzeným krokom.

Za Slovak Investment Holding Vám ďakujeme za doterajšiu podporu a tešíme sa na pokračovanie spolupráce pri investovaní do budúcnosti Slovenska.

 

Obrazok