Priame investície

Slovak Investment Holding, a. s. („SIH“) ako správca fondu National Development Fund II., a.s. („NDF II.“) realizuje priame investície rizikového kapitálu v rámci operačného programu Výskum a Inovácie.

NDF II. má generalistický sektorový prístup s možnosťou realizovania priamych investícií vo všetkých regiónoch Slovenska. Investície budú realizované spolu s nezávislými koinvestormi do spoločností, ktoré potrebujú rastový equity a kvázi-equity kapitál pre ďalší rozvoj. Účasť nezávislého koinvestora musí predstavovať minimálne 30% z celkovej veľkosti investície NDF II. a nezávislého koinvestora. NDF II. bude investovať do spoločností so škálovateľným výrobkom alebo službou, ktoré majú potenciál významného rastu a prieniku na medzinárodné trhy a uprednostní investície do cutting edge inovatívnych spoločností. NDF II. bude poskytovať rastový kapitál spoločnostiam bez možnosti vykúpenia pôvodných akcionárov a bude výlučne v pozícii minoritného akcionára/spoločníka.

Ak ste podnikateľ a hľadáte externé financovanie na ďalší rozvoj vašej spoločnosti kontaktujte nás, prosím, na adresu .