Orgány spoločnosti

Konatelia

Štefan Adamec

Štefan Adamec

Je absolvent Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. Pôsobil na riadiacich pozíciách v štátnej sfére aj v súkromnej praxi, najmä v oblasti rozvoja medzinárodných podnikateľských vzťahov pre investície a obchod. Má bohaté skúsenosti z pôsobenia vo Fonde na podporu zahraničného obchodu v New Yorku alebo Európskom parlamente v Bruseli. Dlhodobo sa venuje kohéznej politike EÚ a implementácii fondov EÚ, najmä vo vzťahu k finančným nástrojom. Pôsobil ako poradca štátneho tajomníka na rezorte financií, poradca ministra hospodárstva pre investičnú oblasť a podporu hospodárskeho rastu SR, je konzultant Kancelárie zboru poradcov predsedu vlády SR.

Matej Říha

Matej Říha

Vyštudoval financie, bankovníctvo a investovanie na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Počas svojej profesionálnej kariéry pôsobil na viacerých manažérskych pozíciách v oblasti korporátneho a investičného bankovníctva a to najmä vo VÚB Banke, OTP Banke a Patria Finance (KBC Securities Group). Ako výkonný riaditeľ  Patria Finance bol zodpovedný najmä za celkové riadenie projektov v oblasti corporate finance, M&A a za rozvoj brokerských služieb pre individuálnych klientov. Zastával aj funkciu člena predstavenstva Burzy cenných papierov v Bratislave.

Investičná rada

Martina Kobilicová - predsedníčka

Ivan Gránsky

František Stacho

Ladislav Unčovský

Ján Matúška

Spoločníci

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. (0,004%)

Slovak Investment Holding, a. s. (99,996%)