Malé a stredné podniky

Priame investície

GA Drilling

GA Drilling

Kapitálová investícia

Investície cez finančných sprostredkovateľov

Portfóliový úver PRSL

Portfóliová záruka FLPG

Investície cez finančných sprostredkovateľov

Neulogy Ventures

Neulogy Ventures

Kapitálová investícia

Limerock Fund Manager

Limerock Fund Manager

Kapitálová investícia

Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa

Portfóliová záruka FLPG

Tatrabanka

Tatrabanka

Portfóliová záruka FLPG

UniCredit

UniCredit

Portfóliová záruka FLPG

OTP Banka

OTP Banka

Portfóliový úver PRSL

Sberbank

Sberbank

Portfóliový úver PRSL

Slovenská záručná a rozvojová banka

Slovenská záručná a rozvojová banka

Portfóliový úver PRSL

Tatrabanka

Tatrabanka

Portfóliový úver PRSL